לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם

  מפוחים, מסכי אויר ומאווררים

  מפוחי צינור:

  מפוחי צינור ציריים

  כללי

  מיועדים להזרמה של האוויר הנשאב דרך צינורות ותעלות, לאוורור כללי של חדרים או אולמות, ליצירת החלפת האוויר כדי לאפשר סביבה נעימה.

  איפיון

  סוג של מפוחים ציריים הבנויים בתוך שרוול/צינור קצר הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של הצנרת לזרימת האוויר.

  מפוחי צינור צנטריפוגליים

  כללי

  מיועדים להזרמה של האוויר הנשאב דרך צינורות ותעלות, לאוורור כללי של חדרים או אולמות, או לשאיבת אדים עשן וגזים הנפלטים ממכונות ומתקנים תעשייתיים.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים בתוך שרוול/צינור קצר הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של הצנרת לזרימת האוויר.

  מפוחים דו פלאנג'יים

  כללי

  מיועדים להזרמה של האוויר הנשאב דרך צינורות ותעלות.

  איפיון

  סוג של מפוחים ציריים הבנויים בתוך שרוול/צינור קצר עם פלנג'ים (אוגנים) ב- 2 הקצוות, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של הצנרת לזרימת האוויר.

  מפוחים צנטריפוגליים כניסה אחת

  מפוחי כפות קדימה

  כללי

  מיועדים להזרמה של האוויר הנשאב דרך צינורות ותעלות, לאוורור כללי של חדרים או אולמות, שאיבה או הזרמה של אוויר נקי.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים עם מאיצים בעלי כפות נטויות קדימה, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת או מסננים ואו גרילים לזרימת האוויר.

  מפוחי כפות אחורה

  כללי

  מיועדים להזרמה של האוויר הנשאב דרך צינורות ותעלות, לאוורור כללי של חדרים או אולמות, שאיבה או הזרמה של אוויר נקי או אוויר מזוהם באדים גזים ועשן.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים עם מאיצים בעלי כפות נטויות אחורה, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת או מסננים ואו גרילים לזרימת האוויר.

  מפוחי כפות רדיאליות

  כללי

  מיועדים להזרמה של האוויר עם אבק ושבבים הנשאב דרך צינורות ותעלות.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים עם מאיצים בעלי כפות רדיאליות, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת ואו מסננים לזרימת האוויר.

  מפוחי PVC

  כללי

  מיועדים להזרמה של אוויר רווי אדים וגזים של חומרים קורוזיביים וחומציים הנשאב דרך צינורות ותעלות, לאוורור כללי של חדרים או אולמות, או לשאיבה ממנדפים במעבדות או מנדפים כימיים.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים עם מאיצים בעלי כפות נטויות קדימה, או אחורה, או כפות רדיאליות, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים פלסטיים או מנירוסטה, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת או מסננים ואו גרילים לזרימת האוויר, לפי סוגי החומר הנשאב.

  מפוחי לחץ גבוה

  כללי

  מיועדים להזרמה של אוויר נקי או אוויר עם גזים אדים עשן אבק ושבבים הנשאב דרך צינורות ותעלות ארוכות מאד, או מערכת עם יחידות סינון מרובות מסננים.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים רבי עצמה עם מאיצים בעלי כפות נטויות קדימה, אחורה או כפות רדיאליות, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים במהירויות גבוהות תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת ואו מסננים לזרימת האוויר.

  מפוחים בתאים אקוסטיים

  כללי

  מיועדים להזרמה של אוויר נקי או אוויר עם גזים אדים עשן אבק ושבבים הנשאב דרך צינורות ותעלות,

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים רבי עצמה עם מאיצים בעלי כפות נטויות קדימה, אחורה או כפות רדיאליות, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים במהירויות גבוהות תלת פאזיים, בנויים בתוך תאים עם בידוד אקוסטי לצמצום הרעש הנוצר על ידיהם.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת ואו מסננים לזרימת האוויר, מקום המפוחים במבנה.

  מפוחי גג

  כללי

  מיועדים לאוורור ושאיבה של אוויר חם עם גזים אדים עשן אבק באופן חופשי או דרך צינורות ותעלות.

  איפיון

  סוג של מפוחים ציריים או צנטריפוגליים עם מאיצים בעלי כפות נטויות קדימה, אחורה, כניסה אוויר בודדת, הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי ספיקת האוויר הנדרשת וההתנגדות של צנרת לזרימת האוויר, מקום המפוחים גל גג המבנה.

  מסכי אוויר

  כללי

  מיועדים להזרמה של אוויר סביבה במהירות גבוהה כלפי מטה כדי ליצור מיסוך אוויר.

  איפיון

  סוג של מפוחים צנטריפוגליים מאורכים עם מאיצים בעלי כפות נטויות קדימה, בנויים בצורה דקורטיבית או תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי מידות הפתח רוחב וגובה, ספיקת האוויר הנדרשת אופי המבנה ממוזג או לא ממוזג וכד'.

  מאווררי ארגז

  כללי

  מיועדות לאוורור כללי של אולמות גדולים או חממות ולולים, להזרמת אוויר או ליצירת החלפת האוויר כדי לאפשר סביבה נוחה,

  איפיון

  סוג של מפוחים ציריים גדולים הבנויים במסגרות מרובעות תעשייתית, המאפשרות הרכבה על פתחים בצורה פשוטה, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי נפח האולם או המבנה ואופי הפעילות.

  מאווררים תעשייתיים

  כללי

  מיועדות לאוורור כללי של חדרים או אולמות גדולים, ליצירת החלפת האוויר כדי לאפשר סביבה נעימה.

  איפיון

  סוג של מפוחים ציריים בינוניים וגדולים הבנויים בצורה תעשייתית, מחומרים מתכתיים, בעלי מנועים חד פאזיים או תלת פאזיים.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי נפח החדר או האולם, אופי הפעילות בחדר או באולם.

  מאווררים בייתים

  כללי

  מיועדות לאוורור שירותים ומקלחות לשמירה על סביבה נעימה ונקייה מריחות מניעה של לחות עובש וטחב.

  איפיון

  סוג של מפוחים ציריים קטנים הבנויים בצורה דקורטיבית ומחומרים פלסטיים, בעלי מנועים חד פאזיים ועמידים בלחות גבוהה יחסית.

  איך בוחרים?

  הדרך הנכונה לבחור בדגם מתאים היא לפי נפח החדר, סוג החדר (שירותים או מקלחת וכד') אופן ההתקנה הרצוי האם נדרשת צנרת להולכת האוויר החוצה ואם כן מה המרחק של הצנרת.

  לקבלת הצעת מחיר, השאירו פרטים

   מומחים בקידום אתרים בגוגל מומחים בקידום אתרים בגוגל